adjesélyt2014.hu

  • All
  • Fesztivál
  • Kiállítás
  • Koncert
  • Tábor

Aranykapu Alapítvány

Célja a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek oktatásával, nevelésével összefüggő fejlesztő tevékenységek támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenységét a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem területein fejti ki.

Eger, Szalapart u. 81.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.szalaparti-eger.sulinet.hu/documents/24.html

Biosziget Rehabilitációs Alapítvány

Célja a megváltozott munkaképességű, illetve értelmi vagy más fogyatékossággal bíró fiatalok, fiatal felnőttek munka- és társadalmi rehabilitációja biokulturális mezőgazdasági tevékenységeken, különféle kreatív művészeti- és sportjellegű tevékenységeken keresztül.

Az alapítvány kettős célt szolgál: egyrészt rehabilitációs feladatokat lát el az arra rászoruló állampolgárok esetében, másrészt szélesebb körben ismerteti és népszerűsíti a biogazdálkodást és annak előnyeit környezetvédelmi és táplálkozástani szempontokból

3300 Eger, Verőszala u. 63-65. Tel: 36/423-959, 30/218-8034

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ben Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület

Célja a prevazív fejlődési zavarral élő gyermekek és fiatalok oktatásának, integrálásának elősegítése, fejlesztő tevékenységek megszervezése, foglalkoztatási és lakhatási gondjaik megoldása, továbbá életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése.

Web: https://www.facebook.com/ben.egyesulet?ref=ts&fref=ts

Egri Autista Alapítvány

Az Alapítvány 1997 tavaszán szülői kezdeményezésre jött létre. Célja az autista és más fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalmi szocializációjának, életvezetésének segítése, életkoruknak megfelelő szociális ellátásuk, nevelésük, oktatásuk biztosítása.

3300 Eger, Rozália u. 21. Tel: 36/320-265

Web: https://www.facebook.com/EgriAutistaAlapitvany

ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

A fogyatékosoknak a különleges gondozáshoz és a családhoz való jogát egyenlő mértékben tartjuk fontosnak. Azon munkálkodunk, hogy a családok is aktív segítők legyenek a megyei érdekvédelmi, érdekképviseleti munkában. Az intézményeken keresztül, velük együtt szervezzük a megsegítő, vagy szórakoztató programokat és a helyszínre becsábítjuk a családokat.

3300 Eger, Pacsirta út 6. Tel: 30/665-4325, 30/665-7214, 36/318-583

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://efoeszeger.hu/

Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa

Célja a sérült és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek részére olyan lehetőségek megteremtése, amelynek révén személyiségük a lehető legjobban fejlődik, tanulmányaikat a lehető legjobb feltételek között képességeiknek megfelelően folytathatják, valamint számukra megfelelő kulturális és szórakozási lehetőségek biztosítása. Meggyőződésük, hogy ha lehetőséget és megfelelő támogatást kapnak, ők is képesek munkájukkal értéket teremteni a társadalomban, mellyel önálló egzisztenciára tehetnek szert.

3300 Eger, Bartók Béla tér 6. Tel: 70/323-0915

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://ffefa.hupont.hu

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége

A Szülőszövetség a tagok részére térítésmentesen a következő lehetőségeket biztosítja:

- jogsegély szolgáltatás a fogyatékossággal kapcsolatos ügyek intézéséhez

- érdekvédelem, információ nyújtás, tájékoztatás

- családok életének bemutatása a média segítségével

- támogatók, szponzorok felkutatása, családokkal való összekapcsolása

- sérült gyermekeket nevelő családok részére klubfoglalkozás

- jótékonysági rendezvény

- közös nyaralások, üdülések, programok...

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://halmozottan.shp.hu/hpc/web.php?a=halmozottan

Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért

A hallássérült gyermekek alapfokú oktatásának színvonalasabb ellátása - a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon részére – anyagi lehetőségeinek bővítése.

3300 Eger, Klapka György u. 10.

Tel: 36-518-942; 36-518-943

Kis Balázs Alapítvány

Az alapítvány célja a halmozottan és súlyosan halmozottan sérült gyermekek életminőségének javítása.

Eger, Szalapart út 84.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület

Az MSMME az értelmileg sérült személyek művészeti tevékenységének felkarolására, e tevékenység általánossá tételére és színvonalának fejlesztésére, valamint a speciális módszerek elterjesztésére vállalkozott. Célja, hogy megteremtse a családban, valamint az intézményekben élő vagy oda bejáró értelmi fogyatékos emberek részére az egyes művészeti ágakban történő tevékeny részvétel és a nyilvános színrelépés lehetőségeit, ezzel is segítve a sérült személyek önkifejezését és társadalmi beilleszkedését.

Eger, Széchenyi u. 40. Tel: 36/430-598

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: www.msmme.hu

Mondjunk Mancsot terápiás Segítőkutyás Közhasznú Egyesület

Egyesületünket 2009 márciusában alapítottuk azzal a céllal, hogy Egerben és környékén is népszerűsítsük a kutyák bevonásával végzett fejlesztő terápiát. Feladatunk a hazánkban is egyre inkább elismert terápiás és segítő kutyák képzése, rászorulókhoz való eljuttatása.

Web: http://mondjunkmancsot.info/

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

A Heves megyében élő, bármely ok miatt mozgássérültté vált, illetve veleszületett okok miatt mozgássérült (mozgáskorlátozott) személyek összefogását, érdekeik védelmét, valamint társadalmi rehabilitációjuk elősegítését (oktatás, kultúra, szórakozás, munka, közlekedés, épített környezet akadálymentes kialakítása) célozza.

3300 Eger, Rózsa Károly utca 21. Tel: 06-36/516-112

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://www.mheeger.hu/

Mozgásban a Mozgássérültek Közhasznú Alapítvány

3300 Eger, Almási Pál u.11. Telefon: 36/310-095, 70/232-2720

Paraaqua Alapítvány

Sérült vagy ép, de fejlődésben elmaradt gyermekek preventív, korrektív és rehabilitációs szemléletű komplex mozgásfejlesztése az észak-kelet magyarországi régióban, ami - első lépésként - Egert és a megyeszékhely közvetlen környékét jelenti. Működését három fős kuratórium koordinálja és felügyeli, amelyben egy speciál pedagógus szakértő, egy testnevelő tanár és egy gyermekorvos kapott felkérést.

Tel/Fax: 36/414-932, 20/327-0110

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://www.uszaseger.hu/

Segít a Város Alapítvány

Kreatív tevékenység belföldön és külföldön - elemi károktól, háborúktól szenvedők, gazdasági nehézségekkel küzdők kulturális etnikai elnyomás alatt szenvedők, fogyatékkal élők számára segítségnyújtás, segélyezési akciók szervezése, adományok gyűjtése.

Eger, Zoltay u. 6-8. Tel: 36/788-738

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://felnemet.blog.hu/2010/09/24/segit_a_varos_alapitvany

Siketek és Nagyothallók Megyei és Városi Szervezete

A Szövetség céljának tekinti a Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának ösztönzését, életminőségük javulása érdekében szükséges döntések szorgalmazását, az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtésének támogatását, a vizuális kultúrára épülő siket közösség összetartásának erősítését, a jelnyelvben rejlő kulturális értékek megőrzését és annak közvetítését a külvilág felé. A nagyothalló közösség sokszínűségének megőrzését, identitásuk erősítését, a kései életkorban hallásvesztettek útkereséséhez való iránymutatást.

Szeretnénk, ha szervezet egy olyan közösség színterévé válna, amelyet tagjai és pártolói szívesen látogatnak, ahol az érintettek színvonalas szolgáltatásokhoz jutnak és ahol a kommunikációs akadálymentesség teljességgel megvalósul.

Elérhetőség: Eger, Dobó út 13. Telefon: 06/70/377-5731 Web: www.sinosz.hu E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

Célja a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek érdekeinek védelme és képviselete, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézése.

3300 Eger, Kossuth L. u. 5. Tel: 36/410-749

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vakok és Gyengénlátók Integráló SE

Látássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése elsősorban a sporton keresztül. Célja a látássérült embereknek sportolási, edzési, versenyzési alkalmakat biztosítani, korlátozott mozgási lehetőségeiket tágítani, szabadidejük hasznos eltöltését elősegíteni. Az egyesület további célja a rehabilitáció és az egészségmegőrzés. Az egyesület törekszik különféle újabb, a látássérült emberek által is űzhető sportágak felkutatására és meghonosítására. Továbbá igyekszik az integrációt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása révén elősegíteni.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: http://www.vgyse.hu/